Türkçe konuşma ve yazımda ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim, paragraf ve kompozisyon bilgisi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dil tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, diller arasındaki kelime alışverişi, söz varlığı, temel ses ve sözcük bilgisi özellikleri ve Türkçenin bugünkü durumunun değerlendirilmesi, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Türkçe konuşma ve yazımda ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik eğitim, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Türkçe konuşma ve yazımda ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik eğitim, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


This course provides you with an understanding of key facets of business life by presenting the necessary concepts, theories, practical applications and discussions.  You gain an important insight on what business is all about, how a business operates in contemporary world and which business functions are needed, importance of the linkages between the internal operations of a business and its external environment.